01

Donatiedoel

Bedenk wat je donatiedoel is: lees je in, overleg met elkaar, maak een plan en bepaal het doel van de aanvraag.

Lees op deze website de voorwaarden door, deze kan je vinden in het beleidsplan. Past wat je wil in de doelen van het WinTfonds Swifterbant en komt je initiatief ten goede van postcode 8255?

Bespreek: Weet je precies wat je wil en waarvoor? Wat kunnen jullie zelf bijdragen? Vraag je bij meerdere fondsen aan?

02

Aanvragen

Beschrijf in het formulier je doel en het effect van het initiatief. Beantwoord de vragen in het aanvraagformulier
Het aanvraagformulier is hier te downloaden.

Kijk na of je geen vraag hebt overgeslagen. Heb je een begroting gemaakt, maak je gebruik van cofinanciering of kan je een offerte aanleveren? Voeg deze informatie toe in de aanvraag. Geef in de begroting aan welk deel van het totale bedrag je wilt aanvragen bij het WinTfonds. 

Zijn er nog voldoende donatie mogelijkheden? Bekijk hier de actuele status van de donatiepot. Zit er niet genoeg in? Wacht dan even tot het volgende jaar of overleg met het bestuur.

03

Beoordeling

Stuur de aanvraag in ter beoordeling. Soms is het nodig om aanvullende vragen te beantwoorden.

Geef in de begroting aan welk deel je wilt aanvragen bij het WinTfonds. Soms is het nodig om aanvullende vragen te beantwoorden.

Het bestuur beoordeelt viermaal per jaar in januari, april, juli en oktober de aanvragen. De aanvraagperiode sluit de laatste dag van de maand van het kwartaal. Als je aanvraag is ontvangen zal je een bevestiging van ontvangst krijgen en de aanvraag wordt beoordeeld tijdens de eerste vergadering van het nieuwe kwartaal. Je ontvangt daarna reactie met het besluit. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

04

Uitvoeren

Na een positieve beoordeling voer je het initiatief uit.

Het initiatief moet binnen zes maanden na de toekenning starten en binnen een jaar na toekenning worden gerealiseerd. Vergeet niet beeldmateriaal te maken bij de uitvoering van het initiatief, voor meer informatie hierover, zie stap 6. 

05

Uitkeren

In het aanvraagformulier heb je al aangegeven hoe je de donatie wilt ontvangen. Als het initiatief in zijn geheel is afgerond stuur je de originele factuur in en zal je de toegekende donatie ontvangen.

06

Afronden

Maak een impressie van je afgeronde initiatief en deel deze met de stichting, dit gebruiken we als promotiemateriaal. Zie ook afgeronde projecten op deze website.

Door het aanleveren van het beeldmateriaal geven initiatiefnemers automatisch toestemming voor het plaatsen van dit materiaal op de website van het WinTfonds.


© Copyright 2023 Stichtingwintfondsswifterbant.nl • Privacy beleidDisclaimer

Ontwerp: OnsBuro.com - Uitvoering: PM Webdesign